25./26. Juni 2016: A7/E45 spærres mellem Quickborn og HH-Schnelsen Nord

Spærres om natten. Flypassagerer skal indregne mere tid til at komme til lufthavnen

I weekenden 25. – 26. Juni 2016 bliver A7/E45 spærret mellem frakørslerne Quickborn og HH-Schnellsen Nord. Dette sker natten mellem 25. og 26. Juni, fra lørdag aften kl. 22 til søndag morgen kl. 09. I dette tidsrum er motorvejen komplet spærret. Omkørsler er skiltet. For dem der kommer fra nord med retning Hamburg Airport skal indregne mere køretid.

 

For trafikken fra nord med retning mod lufthavnen, køres der efter Umleitung (omkørsel) 70. Her køres der af ved Quickborg over Friedrichsgaber Straße (L 76), Bahnstraße (L76), Ellerauer Straße (L 76), Kieler Straße (B 4), Holsteiner Chaussee (B 4) og  Schleswiger Damm (B 447) indtil  A7-Anschlussstelle HH-Schnelsen. Hvis du skal til lufthavnen kører du da mod nord fra HH-Schnellsen, og tager derefter afkørslen HH-Schnellsen Nord, og kommer derefter på den normale vej til lufthavnen.

 

For rejsende der kommer fra syd med retning mod lufthavnen berøres ikke af dette vejarbejde, da HH_Schnellsen Nord ikke er spærret.

 

Yderligere information til forløbet af vejarbejderne og indvirkningerne dette måtte have på tilgængeligheden til lufthavnen finder du på internettet www.via-solutions-nord.de